• +359 2 / 988 00 80
 • yana@bcause.bg

  Каузата

  Уважаеми колеги, партньори и съмишленици,

  През последните години, независимо от темповете на развитие на технологии, свободен обмен на информация и стотиците възможности за развитие на младите хора, възрастните хора в България са оставени на доизживяване – без качествена грижа, без подкрепа, без усещането, че са ни нужни, че можем се учим от тях.

  Десетки малки села са запустели, в тях живеят предимно възрастни хора, в тях рядко стига личен лекар, няма социална грижа, няма хора...

  Предлагаме ви да обединим услия, добра воля и споделен ресурс, за да подкрепим нашите баби и дядовци, нашите родители. В „нормалния” свят старостта е време на възможности, подкрепа и заслужено признание. За съжаление, у нас това е време на загуби, раздели и самота.

  Нашата кауза

  родITели

  Да покажем, че ни е грижа за възрастните хора, като:

  • Дарим средства за осъществяване на здравни прегледи на възрастни хора от изолирани и бедни региони на България;
  • Осигурим домашни помощници на самотни възрастни хора от изолирани села през зимните месеци, когато няма кой да отвори вратата им;
  • Да дарим ваучери за храна за закупуване на трайни продукти, които възрастните да получават през зимните месеци;
  • Да дарим труда си, като помогнем на самотни възрастни хора – да насечем и подредим дървата за огрев, да им помогнем да почистят двора си, да поговорим с тях;
  • Да закараме направено дарение до нуждаещи се възрастни хора.

  В тази кауза се обединяваме хора, компании от ИТ сектора и организации, защото ни е грижа, защото можем да сме полезни и признателни към възрастното поколение на България.

  Вижте кой вече участва и подкрепя нашата кауза.

  Заедно можем повече, присъединете се към нас!